Trendsetter og beskyttende farge

Indigo

Fargestoffet kan komme fra mange forskjellige planter men er sterkest i indigofera tinctoria planten som vokser i Asia. Dette er en av få kypefarger og krever derfor ikke beising. Farging med indigo er unik bl.a. fordi fargebadet må reduseres, dvs. mangle oksygen og den må være basisk. Fargestoffet løses kun opp når de rette forholdene er til stede og blåfargen sitter ikke i tøyet før det er tatt ut av badet og oksyderes. Fargingen er enkel nok bare en har de rette hjelpemiddlene. Dette er også en av de mest fargeekte og historisk mest verdifull.


I tillegg trenges reduseringsmiddel, natriumkarbonat for å endre pH, og muligens ozon buffer som hindrer at fargen forsvinner pga. økt forurensning. Prisene på disse kan du få ved å spørre etter en fullstendig prisliste.